2 อัตรา
ตามตกลง
10 กุมภาพันธ์ 2560

ลักษณะงาน

ออกแบบสถาปัตยกรรมและ,คิดค้นสร้างผลงานแบบใหม่ ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชายอายุ 28 ปี ขี้นไป
วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ (กส.)
สามารถใช้งาน โปรแกรม Auto cad และ Sketch up ได้ดี
มีความรู้ในเรื่องเทศบัญญัติและกฎหมายควบคุมอาคาร
มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง และขั้นตอนงานก่อสร้าง
มีประสบการณ์ในการออกแบบบ้านพักอาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.มีประกันสังคม


9 ซ.สายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 02-55604444 02-5560458