นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
1 อัตรา
16,000 บาท
9 กุมภาพันธ์ 2560

ลักษณะงาน

ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียในห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มีความรู้ด้านห้องปฏิบัติการทั่วไป
มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม


25/25 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170 024419003-7 ต่อ 1357 (ในเวลาราชการ) 028892559