1 อัตรา
ตามตกลง
31 มกราคม 2560

ลักษณะงาน

- เขียนหรือแก้ไขแบบตามที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้ Program Autocad, Illustrator และ CorelDraw ได้
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

(ช/ญ)
วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม Program AutoCAD, Illustrator และ CorelDraw ได้
หากไม่ถนัดแต่มีใจรัก เราสามารถฝึกให้จนสามารถใช้งานได้
หากมีประสบการณ์ในโปรแกรมดังกล่าวอยู่แล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานได้ละเอียดรอบครอบ รักความก้าวหน้า
มีความคิดสร้างสรรค์ และ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการทำงาน
อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
หากอาศัยไม่ไกลจากที่ทำงานจะ พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้างของบริษัท


บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด 24/61 ซอยพหลโยธิน 56 แยก 4 (งอกเงย) ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 02-99308974-5 02-993-8084
ตำแหน่งงานอื่น ๆ