ผู้จัดการสโตร์ จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
1 อัตรา
25,000 บาท
6 มีนาคม 2562

ลักษณะงาน

บริหารจัดการด้านงานคลังสินค้าทั้งระบบ เช่น
- รับเข้าอุปกรณ์/สินค้า
- จ่ายอุปกรณ์/สินค้า
- ติดตามอุปกรณ์/สินค้าที่เบิกใช้
- รับเข้าสินค้าที่เหลือจากการเบิกใช้
- ควบคุมสินค้าคงคลัง
- จัดการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทำงานคลังสินค้า
มีวุฒิภาวะผู้นำในการบริหารจัดการงานด้านสินค้าเป็นอย่างดี
มนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
เข้าใจหลักวิธีการบริหารงานคู่กับการบริหารคน

สวัสดิการ :

โบนัสประจำปี
งานรื่นเริง/ท่องเที่ยวประจำปี
ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์ม