1 อัตรา
ตามตกลง
13 มกราคม 2560

ลักษณะงาน

เขียนแบบ Drawing ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพญ ชาย/หญิง
-สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-วุฒิ ปวช ขึ้นไป
-หากมีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานออกต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม


67 ซอยถนอมจิตร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 02-2779862 02/2757859