1 อัตรา
ตามตกลง
13 ตุลาคม 2559

ลักษณะงาน

ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ART LAB)
เปิดให้บริการทุกวัน
เป็นบริการทางการแพทย์ด้านรักษาภาวะมีบุตรยาก

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุ22-30ปี สูง160ซม.ป.ตรีด้านBioscience ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีความรู้และทักษะด้านAseptic Technique จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานได้ในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
มีอุปนิสัยที่ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง ใฝ่การเรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทัศนคติเชิงบวก
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
มีความรู้และทักษะภาษอังกฤษพอควรในด้านฟังพูดอ่านเขียน
สามารถใช้คอมพิวเต่อร์จัดทำเอกสารและสถิติเบื้องต้นได้

สวัสดิการ :

ตามเงื่อนไข รพ.กำหนด


ถนนรามอิทรา กม.8.5 กรุงเทพมหานคร 10230 02-793-5099