1 อัตรา
ตามตกลง
15 สิงหาคม 2559

ลักษณะงาน

ดูแลระะบบงานบัญชีของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง
อายุ29-40ปี
Bachelor degree in Accounting from a recognized institutes
Minimum 5 years’ experience in Accounting preferable in a manufacturing environment
In depth analytical skills and knowledge of periodic month closing
Energetic and self-motivated, with good interpersonal, communication skills and strong leadership skills
Good Knowledge of costing and taxation
Able to communicate in English
Computer literate
Good knowledge of BOI, Free zone and custom regulation

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ hr_humen@hotmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

 Good knowledge of project management

 Good knowledge of Thai GAAP
ต้องการเพิ่มในส่วนของประสบการณ์ความรู้เรื่อง

การเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่ การทำเอกสารขอเข้า

ทั้งกระบวนการของตลาดหลักทรัพย์