1 อัตรา
ตามตกลง
15 สิงหาคม 2559

ลักษณะงาน

1.ดูแลงานด้านการปรับฉีดพลาสติก(Preform)
2.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้ดี
3.ดูแลแผนการผลิต และพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้
4.สรุปรายงานและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตประจำวัน
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย
ชาย ปวส.ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมพลาสติก , วิศวกรรมพอลิเมอร์,เครื่องกล ไฟฟ้าอิเล็คฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมเครื่อง KM 96 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก,ฟรีฟอร์ม,เครื่องKruass Maffei (KM 96)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการ์เกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word มExcelมPowerpoint ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี เข้ากะได้

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัด :

สิงหบุรี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ hr_humen@hotmail.com