1 อัตรา
ตามตกลง
19 สิงหาคม 2559

ลักษณะงาน

- ศึกษา วิเคราะห์ การเงินโครงการ ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Feasibility)
- วางแผน ข้อมูลทางด้านการเงิน การจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับบริษัท (Capital Budgeting) เพื่อนำมาจัดทำแผนการลงทุนโครงการต่างๆของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
- มีความรู้ด้านการวิเคราะห์การเงินโครงการ (Financial Feasibility Analysis)
- มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการเงินในโครงการต่างๆขององค์กร 3-5 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนกู้ยืม
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบนัสประจำปี
และอื่นๆตามระเบียบบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายได้ทาง อีเมลล์
thanakan@thanakom.co.th


Company Profile

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 กรุงเทพมหานคร 10310 02 168 3368 ต่อ 223 02 168 3369
ตำแหน่งงานอื่น ๆ