1 อัตรา
15,000 บาท
16 พฤศจิกายน 2563

ลักษณะงาน

จัดเรียง และเก็บเอกสารต่างๆ
คีย์ข้อมูลต่างๆเพื่อเก็บบึนทึกและค้นหาข้อมูลในอนาคต
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆๆในบริษัท และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน และฝ่ายประกันของทา่งโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 28-40 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
มีวุฒิภาวะในความรับผิดชอบ
มีความซื่อสัตย์
มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
มีความละเอียด รอบคอบ จดบันทึกงานและติดตามงานแต่ละเรื่องจนเสร็จสิ้น
จัดเก็บไฟล์งาน และไฟล์เอกสารต่างๆอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

สวัสดิการ :

อาหารกลางวัน , เบี้ยขยัน , โบนัสทุกๆ 3 เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ตึกสินธร ตึก 1 ชั้น 10 ถ.วิทยุ

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (ตึกสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 10)
หรือ ส่งประวัติมาที่ E-Mail : tripleaone@hotmail.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

อาหารกลางวัน เบี้ยขยัน , โบนัสทุกๆ 3 เดือน

รับสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (ตึกสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 10)
หรือ ส่งประวัติมาที่ E-Mail : TripleAOne@hotmail.co.th


Company Profile

ตึกสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330 กรุงเทพมหานคร 10330 061 550 9509 , 061 545 0598
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ