1 อัตรา
ตามตกลง
1 พฤศจิกายน 2559

ลักษณะงาน

• วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขายใหม่ๆเพื่อผลักดันยอดขาย แล้วนำเสนอต่อผู้บริหาร
• วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของคู่แข่ง
• วิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
• จัดกิจกรรมและโปรโมชันส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับสินค้าและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
• สร้างสรรค์ถ้อยคำ เพื่อให้เนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของบริษัท เป็นที่ดึงดูดลูกค้า
• ดูภาพรวมสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของบริษัท เช่น ป้ายโฆษณา โบรชัวร์ เว็บไซต์
• ดูแลและแนะนำฝ่ายกราฟฟิกในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้สี และการจัดวาง layout
• ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม และโปรโมชันส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และมีทักษะในการเจราต่อรองเป็นอย่างดี
มีความละเอียดรอบคอบสูง
มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียเป็นเลิศ
มีความรู้เบื้องต้นในการออกแบบงานกราฟฟิกและเว็บไซต์

สวัสดิการ :

ประกันสังคม วันหยุด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

362/3 ถ.เจริญราษฏร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 จังหวัด เชียงใหม่

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

ส่งข้อมูลประวัติและผลงานมาที่ hrb2hotel@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

**ทางบริษัทจะพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ที่ส่งมาทางอีเมล์ : hrb2hotel@gmail.com เท่านั้น**
* กรุณาเซฟเรซูเม่ของท่านเป็นไฟล์ PDF ก่อนส่งมาให้ทางเรา
* ขอความกรุณาแนบรูปถ่ายทางการซึ่งเป็นปัจจุบัน มาพร้อมกับเรซูเม่ของท่าน
* พร้อมกันนี้ ส่งประวัติเงินเดือนของท่านมาด้วย


Company Profile

362 / 3 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 022221133
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ