1 อัตรา
ตามตกลง
29 สิงหาคม 2560

ลักษณะงาน

1. มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย สามารถบริหารจัดการทีมงานได้
2. ควบคุมดูแลพนักงานขาย และ พนักงาน PC
3. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. บริหารสต๊อคสินค้า
5. ตรวจสอบ และ พัฒนามาตรฐานของงานขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :

-เบี้ยขยัน
-วันหยุดประจำวันเกิด
-ลาสมรส
-ลาอุปสมบท
-กระเช้าเยี่ยมไข้
-เค้กวันเกิดพนักงาน
- งานกีฬาสี
- งานปีใหม่
-โบนัส(ตามผลประกอบการบริษัท)
และอื่นๆ


769/1 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 036-233222-27 036-233222-27 ต่อ 861