1 อัตรา
20,000 บาท
5 เมษายน 2560

ลักษณะงาน

สามารถพูดเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และดูแลเว็บไซต์ออนไลน์ได้ รวมถึงโปรแกรมWordpress ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

พูดเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ใช้โปรแกรมWordpress ได้

สวัสดิการ :

service charge อาหาร