2 อัตรา
14,000 บาท
24 มิถุนายน 2559

ลักษณะงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบสินค้าได้คล่อง
- มีความสามารถในการออกแบบสินค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมในการออกแบบได้หลายหลายโปรแกรม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีไอเดียย์
ขยัน
ทำงานได้เลย

สวัสดิการ :

18000+

Company Profile Winner Connector Co.,Ltd.

13 ถนนพรมแดน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 028948544