4 อัตรา
9,000 บาท
23 มีนาคม 2559

ลักษณะงาน

- ดูแลทำความสะอาดห้องพักของแขกที่มาพัก

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศหญิง
- อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
- ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

-อาหาร 2 มื้อ
-พักร้อนตามอายุงาน
-มีการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
-มีโบนัส
-สวัสดิการบิดามารดาเสียชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด

จังหวัด :

ปทุมธานี

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อได้ที่ 02-9086666


Company Profile

49 หมู่ที่ 14 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 02-9086666 02-9086655