1 อัตรา
ตามตกลง
30 ตุลาคม 2558

ลักษณะงาน

- ออกแบบ สร้างสรรค์งานศิลปที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อลงสื่อประเภทต่างๆ เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ เวปไซต์ นิตยสาร วิดีโอ ทีวี เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20 – 28 ปี การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์, จิตรกรรม, พาณิชย์ศิลป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - มีความสามารถ Ske

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งเข้ามาที่อีเมล์ Recruit@Thai3DShop.com , p.kanyavara@devascorporation.com
ท่านสามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-377-9280
ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. บริษัท เดวาส์ เนเชอรัล จำกัด

หมายเหตุเพิ่มเติม :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ