1 อัตรา
ตามตกลง
30 ตุลาคม 2558

ลักษณะงาน

- ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั้งเครื่อง ติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พีซีได้
- ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้กับลูกค้าได้ สามารถให้บริการลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่
- ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20 – 28 ปี วุฒิ ปวช - ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ Mac OS ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งเข้ามาที่อีเมล์ Recruit@Thai3DShop.com , p.kanyavara@devascorporation.com
ท่านสามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-377-9280
ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. บริษัท เดวาส์ เนเชอรัล จำกัด

หมายเหตุเพิ่มเติม :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ