1 อัตรา
ตามตกลง
25 กรกฎาคม 2560

ลักษณะงาน

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- จัดทำเอกสารประเภทต่างๆ ตามเนื้องาน
- ปิดงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักงานบริการ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
- มีความสามารถในภาษาอังกฤษขึ้นพื้นฐาน
- สามารถทำงานภายใต้การกดดันได้
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การทำงาน

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ประกันอุบติเหตุ
ชุดยูนิฟอร์มประจำออฟฟิศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

การท่าเรือแห่งประเทษไทย อาคารบี

วิธีการรับสมัคร :

ยื่นประวัติด้วยตัวเองได้ที่
ห้อง 6/10, 444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


Company Profile

ห้อง 6/10,444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 +66-2-3502909-10 +66-2-3502911
ตำแหน่งงานอื่น ๆ