2 อัตรา
ตามตกลง
25 กรกฎาคม 2560

ลักษณะงาน

- พบปะลูกค้า และสรุปงานการขายประจำวัน
- กำหนดเป้าหมายของลูกค้าที่เข้าพบ
- บรรลุยอดขายที่ได้ตั้งไว้ตามเป้าหมาย
- ทำใบเสนอราคา และเช็คราคากับซัพพลายเออร์
- สร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับทางลูกค้า
- ติดตามการชำระเงินกับทางลูกค้า
- ปฏิบัติตามคำสั่งงานของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- มีความใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ๆ
- มีความสามารถในภาษาอังกฤษขึ้นพื้นฐาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักงานบริการ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- สามารถในการต่อรองและสื่อสารที่ดี
- สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ตามสถานการณ์ได้
- มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี
- สามารถทำงานภายใต้การกดดันได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ประกันอุบติเหตุ
ชุดยูนิฟอร์มประจำออฟฟิศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัคร :

ยื่นประวัติด้วยตัวเองได้ที่
ห้อง 6/10, 444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


Company Profile

ห้อง 6/10,444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 +66-2-3502909-10 +66-2-3502911
ตำแหน่งงานอื่น ๆ