1 อัตรา
ตามตกลง
14 กันยายน 2559

ลักษณะงาน

เพื่อพัฒนา Mobile Application ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และระบบ Database เพื่อใช้เป็น Backend ของระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง หรือ เพศชาย

• สามารถเขียน Mobile Application บน Android และ/หรือ iOS ได้
• สามารถเขียน Database ด้วย MySQL (หรือ SQL อื่นๆ) ได้
• สามารถเขียน HTML5, CSS3 และ Javascript ได้
• สามารถทำงานกับระบบปฏิบัติการ Linux ได้


• หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องเกิน 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

พักรอนปละ 6 วัน ประกันสังคม และอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เลขที่ 126/4 อาคารไทยศรี ชั้น 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง

เลขที่ 126/4 อาคารไทยศรี ชั้น 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร 02-860-6120-1 มือถือ 091-119-3402 ติดต่อ : คุณอารีรัตน์
หรือส่ง e-mail มาที่ 4all.operation@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

การทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.


Company Profile

เลขที่ 126/4 อาคารไทยศรี ชั้น 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพมหานคร 10600 02-860-6120-1 02-860-6122