2 อัตรา
ตามตกลง
2 กุมภาพันธ์ 2558

ลักษณะงาน

1) การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
2) การตรวจวัดและเก็บข้อมูลด้านพลังงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1) จบ ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพ

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติมาที่อีเมล angsumon@eqs.co.th


Company Profile

599/104 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-192-1847-8 02-192-1849
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ