6 อัตรา
ตามตกลง
5 มกราคม 2558

ลักษณะงาน

ออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง ภายใน-ภายนอก
สร้าง Presentation

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน
มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
มีทักษะในการใช้โปรแกรม เช่น sketch up, Auto CAD, photoshop
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับ ทีมงานดี
มีวิสัยทัศน์ที่ดี ซื่อสัตย์ และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา

สวัสดิการ :

โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

หลังโรงพยาบาล ลานนา

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

092-4699166

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ติดต่อ 092-4699166


Company Profile

88 ซ.3 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่ 50300 092-4699166
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ