2 อัตรา
ตามตกลง
3 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

ซ่อมแซมแก้ไขทั่วไป เกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา ภายในโรงแรม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 23-35 ปี เพศชาย

สวัสดิการ :

service charge อาหาร