1 อัตรา
ตามตกลง
11 ธันวาคม 2557

ลักษณะงาน

จัดทำข้อมูล ตามบิลขายเก็บขิลขาย ประสานงานธรุการกับหน่วยขายและขนส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง ปวส.ขึ้นไป
มีความขยันอดทน
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
อายุ20ปีขี้นไป
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

สวัสดิการ :

ประกันสังคม ค่าคอมมิวชั่น เบี้ยเสี้ยง,ค่าน้ำมัน,ค่าที่พัก(ถ้าออกต่างจังหวัด)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เชียงใหม่

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง


Company Profile

134/2 ม.1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180 053-862850-1 053-120259
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ