2 อัตรา
ตามตกลง
11 ธันวาคม 2557

ลักษณะงาน

รับสินค้าเข้าดูของเสียจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย-หญิง
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
อายุ 20-40 ปี
มีความขยันอดทน
ซื้อสัตย์ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

สวัสดิการ :

ประกันสังคม ค่าคอมมิวชั่น เบี้ยเสี้ยง,ค่าน้ำมัน,ค่าที่พัก(ถ้าออกต่างจังหวัด)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

134/2 ม.1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง


Company Profile

134/2 ม.1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180 053-862850-1 053-120259
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ