2 อัตรา
ตามตกลง
24 ตุลาคม 2557

ลักษณะงาน

- เสนอสินค้าในกลุ่มงานโครงการ ต่อ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา วิศวกร
- ทำแผนการตลาดรักษายอดขาย และ มองหาลูกค้ารายใหม่ รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- จัดทำรายงานการขาย และ สรุปยอด
- บริการลูกค่้าทั้งก่อนและหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- หากเคยมีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.ประกันกลุ่ม (ชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ)
4.โบนัส
5.ค่าน้ำมันรถ (ตามตำแหน่ง)
6.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.00
7.อื่น ๆ ตามความเหมาะสมตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ (พญาไท)

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติการทำงานมาที่ hr02-le@lighting.co.th


Company Profile

539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 16-17 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2488133 ต่อ 2301-2304 02-2488144