3 อัตรา
ตามตกลง
24 ตุลาคม 2557

ลักษณะงาน

- สามารถออกแบบ PCB เขียนโปรแกรมควบคุม Microcontroller
- สามารถเรียนรู้ ทดสอบ และวิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ ร่วมกับการออกแบบ และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งใหม่และเก่าได้
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต และ Supplier

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า - อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ทางด้าน LED Display หรือ ออกแบบวงจรควบคุมหลอด LED จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถประจำที่โรงงานแจ้งวัฒนะได้

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.ประกันกลุ่ม (ชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ)
4.โบนัส
5.ค่าน้ำมันรถ (ตามตำแหน่ง)
6.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.00
7.อื่น ๆ ตามความเหมาะสมตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงงานแจ้งวัฒนะ

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติการทำงานมาที่ hr02-le@lighting.co.th


Company Profile

539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 16-17 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2488133 ต่อ 2301-2304 02-2488144