เจ้าหน้าที่สโตร์ วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
1 อัตรา
12,000 บาท
1 ตุลาคม 2557

ลักษณะงาน

จัดการระบบ เบิก-จ่าย ของในสโตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
มีความรู้ ความสามารถทางด้าน Computer
หากมีประสบการณ์ทางจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม


เลขที่ 282 ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 074551140 074551140