2 อัตรา
ตามตกลง
13 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

FREIGHT FORWARDER AND LOGISTICS
ให้บริการแก่ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ
ให้คำปรึกษา และบริการจัดหาค่าระวางสินค้า ทั้งทางบก เรือ และ อากาศ
ให้บริการในการกระจายสินค้าทั้งใน และต่างประเทศ

ท่านใดสนใจ ติดต่อกลับ คุณลลิตา โทรฯ. (02) 327 9078-9, (080) 991 9189

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย หรือ หญิง
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถโต้ตอบ Email กับเอเยนต์ต่างประเทศได้
มีความขยัน อดทน มีมนุษสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
กระตือรือร้น และรักในสายอาชีพ
รองรับและประสานงานให้กับฝ่ายขายได้
ปิดงานตามเวลาได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ


2 ซ.ร่มเกล้า 38, ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (02) 327 9078-9 (02) 327 9080