2 อัตรา
ตามตกลง
29 ตุลาคม 2557

ลักษณะงาน

-มีความรู้ระบบการทำงาน Os Linux, window หรือ Mobile App
-มีความรู้ระบบการเขียนโปรแกรม Advanced database disign, Graphic, Network/Web 2.0 App ต่างๆ เช่น Java, PHP, AJAX, CSS, JSON, SOCKET, Resposive web design
-ออกแบบระบบ Software โครงการ APP Mobile และการบริหารทีมงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, การสื่อสาร
เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
ประสบการณ์ทางด้านสายงาน 5 - 7 ปี
มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มีความรู้ระบบการทำงาน Os Linux, window หรือ Mobile App
มีความรู้ระบบการเขียนโปรแกรม Advanced database disign, Graphic, Network/Web 2.0 App ต่างๆ เช่น Java, PHP, AJAX, CSS, JSON, SOCKET, Resposive web design
มีความรู้และเข้าใจระบบการเขียน Web technology ใหม่ๆ

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/โบนัสประจำปี/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล , กรณีเสียชีวิต ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วิธีการรับสมัคร :

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
คุณไพศักดิ์ ชูนาค
โทร. 02 - 615 0600 ต่อ 1293
E - Mail : rawis@forth.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เวลาทำงาน
- จันทร์ - ศุกร์ 08.15 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
คุณรวิศ วงศ์พรหมเมฆ
โทร. 02 - 615 0600 ต่อ 1293
E - Mail : rawis@forth.co.th


Company Profile

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-2656700 ต่อ 1293 02 - 265 6799