เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ - Business Developer พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
3 อัตรา
ตามตกลง
26 สิงหาคม 2557

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำแผนธุรกิจและนำเสนอกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาดำเนินการได้จริง
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรายงานรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- หาลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
หากมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :

เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ