เจ้าหน้าที่จัดการและบริหารสโตร์ จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
1 อัตรา
20,000 บาท
19 มีนาคม 2562

ลักษณะงาน

-ดูแลจัดการพื้นที่เก็บสินค้า/อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
-ทำการเบิกจ่ายสินค้าเข้า/ออกและรับคืนสินค้า/อุปกรณ์จากคลังสินค้า
-ตรวจรับสินค้า
-ประสานงานการเบิกจ่ายสินค้า/อุปกรณ์ไปให้แผนกอื่นๆได้ทันเวลาและถูกต้อง
-จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ การหมุนเวียนเข้า/ออก/รับคืนของสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
อดทนต่อแรงกดดันเรื่องงาน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความรับผิดชอบในหน้าที่
สามารถทำงานกับคนได้หลายประเภท
ทำงานเสาร์หรืออาทิตย์ได้ (วันใดวันหนึ่ง)

สวัสดิการ :

โบนัสประจำปี
งานรื่นเริง/ท่องเที่ยวประจำปี
ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์ม