5 อัตรา
ตามตกลง
21 กุมภาพันธ์ 2557

ลักษณะงาน

• Worked with Sale team to prepare design and proposal for GPS Tracking product and solution
• Worked with Development team to fix requirements from design and proposal
• Managed project in order for launching product and solution in time

คุณสมบัติผู้สมัคร :

Male or Female, Age at least 25 years old and of Thai Nationality
Bachelor's Degree or higher in Computer Engineer / Electronics / Telecommunication
Prefer Min. 1-5 years experience in Data Communication Network Design and Technical Presale of System Integration
Able to analyze problems, create solutions, and perform demonstration of the solutions to customers
High responsibilities, good communication, interpersonal skills and service-minded
Hard-working, eager to learn and develop problem solving skills
Can easily work under pressure with minimum supervision

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เบิกค่ารักษาพยาบาลตามวงเงิน
- ยูนิฟอร์ม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตรเสียชีวิต
- โบนัส (ยกเว้นฝ่่ายขาย)
- ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะฝ่ายขาย)


226/3,4,5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 026150808 026150809