2 อัตรา
12,000 บาท
18 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

สนใจติดต่อ 02-6567888 #1004
แผนกบุคคล -สามารถพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

พูดภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้

สวัสดิการ :

service charge อาหาร