3 อัตรา
13,000 บาท
6 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

พูดและใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้ อายุ 25-40 ปี
สนใจติดต่อ โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา
02-656-7888 # 1004 ฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

พูดภาษาอังกฤษได้ คอมพิวเตอร์ได้ (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ :

service charge อาหาร