1 อัตรา
ตามตกลง
15 ตุลาคม 2556

ลักษณะงาน

ดูแลการจัดแสดงงาน Event ต่างๆ ทุกรูปแบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, การแสดง, การตลาด, หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความสามารถในการจัดแสดงงาน Event ต่างๆ ทุกรูปแบบ
มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย, อังกฤษ ได้ดี
มีทักษะการบริหารทีมงาน และการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานร่วมกับทีมงานและหน่วยงานอื่นๆ ได้ดี
มีทักษะความรู้ในโปรแกรม MS.Office, เทคนิคการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย, รสนิยมดี กล้าแสดงออก
มีทัศนคติ, มนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี คล่องตัว
มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่

วิธีการรับสมัคร :

1. ส่งประวัติมาที่ E-mail ของบริษัทฯ
2. สมัครได้ที่บริษัทฯ


Company Profile

25/423 ซอยอินทามระ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-9355998 02-9355994
ตำแหน่งงานอื่น ๆ