1 อัตรา
ตามตกลง
14 ตุลาคม 2556

ลักษณะงาน

Taking care of restaurant guests (welcoming etc) and support of Manager
ดูแลลูกค้า ต้อนรับลูกค้า สอบถาม แนะนำ เชื้อเชิญและอำนวยความสะดวก เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการ แนะนำรายการอาหารและโปรโมชั่นแก่ลูกค้า สอบถามและตรวจวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าใช้บริการภายในร้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติ • สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง • มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการพบปะติดต่อสื่อสาร • สามารถทำงานเป็นกะได้ และมีความยืดหยุ่นในสถานที่ทำงาน • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ , มีความละเอ

สวัสดิการ :

สวัสดิการดังนี้
1 Uniform 2 ชุด
2 ประกันสังคม (เมื่อผ่านโปร)
3 ทิปส์ และ เซอร์วิสชาร์จ
4 ค่าล่วงเวลา
5 ค่าเดินทาง (กรณีทำงานเกินเที่ยงคืน)
6 ค่าอาหารวันละ 2 มื้อ
7 ปรับเงินเดือนประจำปี
8 โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สยามเซ็นเตอร์

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ e-mail : bc_talents@yahoo.com