10 อัตรา
ตามตกลง
26 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงาน

work as Tier1 Network Operation Center support

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคมสื่อสาร

สวัสดิการ :

ตามตกลง

Company Profile Manpower Thailand

Silom กรุงเทพมหานคร 10500 xxxxxxx
ตำแหน่งงานอื่น ๆ