1 อัตรา
ตามตกลง
11 มิถุนายน 2556

ลักษณะงาน

Support งานในฝ่าย Network โดยติดต่อประสานงานและตรวจสอบสถานีทั่วประเทศ และช่วยงานในสายงาน IT Support

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านสถานีวิทยุ
สามารถออกต่างจังหวัดได้
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Hardware , Soft ware
สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
Support งานของบริษัทในเครือ ( ไทยเฮลท์ , ไทยเฮลท์อินเตอร์ฯ , ไทยพลัส มีเดีย )

สวัสดิการ :

ตามกฏระเบียบบริษัทกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัคร :

ทาง E mail และทางโทรศัพท์


Company Profile

296 อาคาร KSP ชั้น7 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-2473838 #715 02-2473838#720