1 อัตรา
10,000 บาท
18 เมษายน 2556

ลักษณะงาน

- จัดทำ,ออกแบบ,ปรับปรุงพัฒนา งาน กราฟฟิก,สื่อ,สิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณา,ป้ายไวนิล และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานด้านข้อมูล, เนื้อหา, ภาพ กับฝ่ายต่างๆ เพื่อออกแบบ งานกราฟฟิก
- ออกแบบงานกราฟฟิก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท
- ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น ติดตั้งสื่อโฆษณา, จัดบูทกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash และโปรแกรมที่ใช้ออกแบบอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบงานกราฟฟิก/สามารถออกแบบสื่อ,สิ่งพิมพ์หรืองานกราฟฟิก ต่างๆได้
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย / สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม,คอมมิชชั่น

สถานที่ปฏิบัติงาน :

หจก.โมบายช็อป

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองที่บริษัท,ทางอีเมลล์


Company Profile

300/3 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 เชียงใหม่ 50200 053217485#404 053219488
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ