หลายอัตรา
ตามตกลง
31 มีนาคม 2560

ลักษณะงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
- จบ ปวส. - ปริญญาตรี
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

จบ ปวส. - ปริญญาตรี
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม


2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 10310 029330667