5 อัตรา
ตามตกลง
23 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

-รับข้อมูลจากฝ่ายจองห้องพัก
-ต้อนรับเมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงโรงแรม
-ทำตามขั้นตอนการ Check in และ Check out
-นำลูกค้าไปยังห้องพัก และแนะนำเครื่องอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
-ตอบข้อซักถามของแขก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม ช่วยทางโรงแรมขายบริการต่าง ๆ ที่โรงแรมจัดเสนอไว้บริการ
-ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ให้ทราบเพื่อเตรียมห้อง การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
-ติดต่อกับฝ่ายแม่บ้านให้ตรวจดูแลห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย และมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ค่าบริการ (Service charge)
ที่พัก
เครื่องแบบพนักงาน
อาหาร 3 มื้อ
ลาพักร้อน

Company Profile Santhiya Resort & Spa

สันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ทแอนด์สปา 88 หมู่7 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000 สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ทแอนด์สปา 22/7 หมู่ 5 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี 84280 สุราษฎร์ธานี 84280 02-443-0585 # 101,102 หรือ 081-754-0585 02-443-0588