วิศวกรโทรคมนาคม ไอที คอมพิวเตอร์ วิซวกรไฟฟ้า วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
หลายอัตรา
ตามตกลง
16 มกราคม 2555

ลักษณะงาน

ระบบสื่อสาร ติตตั้ง ซ่อมบำรุงดาวเทียมคมนาคม ทำงานที่ซาอุดิอาระเบีย
ที่พักจัดให้ สัญญา 1 ปี
เงินเดือนระบุมา ให้ตามประสบการณ์
สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย จบป.ตรี วิศวกร วิทยาศาตร์

สวัสดิการ :

Accomodation Free
Contract 1 Yr.


96 Vision Ville3 Samakkee Road T.Thasai A.Mueng นนทบุรี 11000 02-9522175-6 / 081 - 444 7934 02-9522177