1 อัตรา
20,000 บาท
11 มกราคม 2555

ลักษณะงาน

ควบคุมดูแลสายการผลิตเครืองประดับงานเงิน แผนกช่างแต่งงานเงิน, แผนกช่างขัดเงางานเงินทั้งระบบ และควบคุมดูแลพนักงานในแผนกที่เกี่ยวข้อง
ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้สามารถผลิตได้ตามแผน
วางแผนกำลังคนด้านการผลิตให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย
รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้เกี่ยวกับสายงานการผลิตเครื่องประดับเป็นอย่างดี
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS-Office (Word, Excel, Powerpoint)
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียนดี เพราะต้องประสานงานกับชาวต่างชาติ

สวัสดิการ :

ตามประกาศในพรบ.แรงงาน หรือตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อ คุณอาทิตย์ โทร: 089-499-8807
สมัครทาง Email : as@humanalliance.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สนใจสมัครงานติดต่อ คุณอาทิตย์ (บอย) โทร 089-499-8807 อีเมล์ as@humanalliance.co.th


Company Profile

889 Thai CC Tower, Room No. 155, 15th Floor South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn กรุงเทพมหานคร 10120 02-672-3838, 089-499-8807 02-672-3836