3 อัตรา
14,000 บาท
29 กันยายน 2554

ลักษณะงาน

อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) ในรายวิชาพื้นฐานด้านมัลติมีเดีย การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์กราฟิก และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yru.ac.th/web54/news/detail/319/readnews-000319.html

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง/ชาย
วุฒิการศึกษาปริญญาโท/เอก (ในหรือต่างประเทศ)
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขามัลติมีเดียและอนิเมชั่น
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แขนงมัลติมีเดีย)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทำวิจัยเกี่ยวกับมัลติมีเดีย)
สาขาสื่อนฤมิต
สาขาที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย

สวัสดิการ :

-ที่พักอาศัย
-กองทุน
-ทุนการศึกษาต่อ
-อื่น ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัด :

ยะลา

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สนใจติดต่อด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 084-1968099


Company Profile

ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 084168099