เลขานุการ เลขานุการ
3 อัตรา
ตามตกลง
17 มีนาคม 2562

ลักษณะงาน

- จัดเตรียมและพิมพ์เอกสาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

จบปริญญาตรี
อายุระหว่าง 20 – 40 ปี
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านและเขียนได้
หรือเก่งภาษาญี่ปุ่น อ่านและเขียนได้

สวัสดิการ :

-


สำนักงานใหญ่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพมหานคร 10110 02-2595300-2, 02-3325126-9