หลายอัตรา
ตามตกลง
9 ตุลาคม 2554

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี
สามารถใช้ MS. Word , Excel , Powerpoint

สวัสดิการ :

เงินเดือน ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ประกันสังคม ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุริ

จังหวัด :

นนทบุรี

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครด้วยตัวเองพร้อมหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป


Company Profile

34/38 หมู่ 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02-5746600-5