2 อัตรา
ตามตกลง
6 กันยายน 2553

ลักษณะงาน

มีความสามารถในการประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเซอร์เวอร์ โปรแกรม Windows และ Linux และวางระบบแลน รวมถึงการลงโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม และอุปกรณ์ต่างๆ ได้

สามารถดูแลเอกสารและใช้โปรแกรม office พื้นฐานได้ สามารถเขียนเอกสารกำกับงานและเอกสารสรุปงานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส ทางด้าน IT
สามารถใช้ windoes XP, Server, SQL Server, Linux ได้
เข้าใจระบบ LAN และ Network เป็นอย่างดี
สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีรถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สวัสดิการ : ตามกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส, Training ทั้งในและต่างประเทศฟรี, มีน้ำอัดลมและขนมบริการฟรีตลอด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กทม และ ต่างจังหวัด

วิธีการรับสมัคร :

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume พร้อมจดหมายสมัครงานมาที่ job@hostonian.com

ติดต่อ
ฝ่ายธุรการ

บริษัท โฮสโตเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด
200/173 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Tel. 02-985-4911-2
Fax. 02-576-1487
Email. job@hostonian.com
Website. http://www.hostonian.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume พร้อมจดหมายสมัครงานมาที่ job@hostonian.com

ติดต่อ
ฝ่ายธุรการ

บริษัท โฮสโตเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด
200/173 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Tel. 02-985-4911-2
Fax. 02-576-1487
Email. job@hostonian.com
Website. http://www.hostonian.com


Company Profile

200/173 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 กรุงเทพมหานคร 10210 02-985-4911 02-985-4912