2 อัตรา
ตามตกลง
4 กรกฎาคม 2552

ลักษณะงาน

1.ต้อนรับลูกค้า
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ติดต่อลูกค้าและติดตามงานซ่อมเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
มีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

สวัสดิการ :

วันหยุดปีละ13วัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด :

เพชรบุรี

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายบุคคล


Company Profile

139 หมู่3 ถ.เพชรเกษม ต.เวียงคอย อ.เมือง เพชรบุรี 76000 080-4245719 032-446987
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ