1 อัตรา
25,000 บาท
13 ตุลาคม 2551

ลักษณะงาน

ด้านสารสนเทศและด้านบริหารการจัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสารสนเทศหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี และด้านบริหารการจัดการอย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบุบ ทั้งทางด้านอุปกรณ์ระบบและโปรแกรมระบบ การกำหนด วางแผนและควบคุมนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศในองค์กร

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส, ชุดพนักงาน, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

พุทธมณฑลสาย 5

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

สมัครงานด้วยตนเองหรือส่งผ่านอีเมล์